Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2020

sentymentalna
16:28
9813 00d0 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viatfu tfu
sentymentalna
16:26
2746 9342 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:26
6579 9b3c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:26
1942 5fb3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:26
9916 d4a2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:26
9867 3e86 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:26
9836 fc19 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:25
3147 a09a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:25
Reposted fromFlau Flau viaxann xann
sentymentalna
16:25
3129 dac0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:24
8697 45da 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viatomash tomash
sentymentalna
16:24
5348 3795 390
Reposted fromPoranny Poranny viashakeme shakeme
sentymentalna
16:24
4150 5627 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:24
3473 a7ae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:23
1792 c6a6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:23
1171 e38c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:23
1703 f3fa 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sentymentalna
16:23
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viatake-care take-care
sentymentalna
16:23
Gdy człowiek jest zajęty i tak zmęczony, że wieczorem jedynie bierze kąpiel i od razu zasypia - nie ma czasu na smutki.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
sentymentalna
16:23
w ogóle nie czuję się jak osoba. jestem czymś, co się pakuje i rozpakowuje, jak sofa albo zegar z kukułką. jestem czymś, co wywozi się na złomowisko, wrzuca do rzeki, jeśli trzeba. nie czuję się już realna. czuję się, jakbym mogła zniknąć.
— zaginiona dziewczyna, gillian flynn
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...