Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

sentymentalna
14:51
8427 b2eb 390
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
sentymentalna
14:51
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
sentymentalna
14:36
5600 6fad 390
Reposted fromzciach zciach viamefir mefir
sentymentalna
14:36
2567 7806 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
sentymentalna
14:36
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viamefir mefir
sentymentalna
14:35
2162 0770
Reposted fromolaosa olaosa viamefir mefir
sentymentalna
14:35

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viamefir mefir
sentymentalna
14:35
5900 8632 390
Reposted fromhormeza hormeza viamefir mefir
sentymentalna
14:35
2699 983f 390
Reposted fromagatiszka agatiszka viamefir mefir
sentymentalna
14:35
2301 cbe5 390
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viamefir mefir
sentymentalna
14:34
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
sentymentalna
14:34
sentymentalna
14:34
8902 55a1 390
Reposted fromstationC stationC viamefir mefir

October 03 2019

sentymentalna
19:54
Przez cały czas czułam się jak kot, którego ktoś trzyma na kolanach wbrew jego woli i mocno, choć łagodnie głaszcze.
— Lucy Maud Montgomery – Emilka szuka swojej gwiazdy
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
sentymentalna
19:54
Krzywdzimy się nawzajem, Mauro. Na wiele sposobów. Ludzie którzy się kochają, zawsze to robią, choć wcale tego nie chcą.
— Tess Gerritsen – Grzesznik
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
sentymentalna
19:54
8967 b437 390
Reposted fromEtnigos Etnigos via28mm 28mm
sentymentalna
19:54
4955 0f81 390
Reposted frompiehus piehus viaalexandrious alexandrious
sentymentalna
19:53
Masz żyć na 100%, a nie tylko przeżyć. Podziwiać kolory świata, szum mórz i oceanów. Masz podróżować i rozmawiać. Poznawać ludzi, ich pasje i marzenia.
Życie jest za krótkie, by przejmować się problemami, na które nie masz wpływu. Czas, który został nam dany jest zbyt ulotny, by tracić go na tych, którzy nie dają Ci uśmiechu i szczęścia.
— Rafał Wicijowski
sentymentalna
19:53
2480 15d2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
sentymentalna
19:53
8920 a9a6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl