Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

19:03
4864 0174 390
sentymentalna
19:03
Ciekawe, jak mnie pamiętasz?
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka via28mm 28mm
sentymentalna
19:03
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet via28mm 28mm
sentymentalna
19:03
8408 6a1b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
sentymentalna
19:03
4592 007b 390
Reposted fromoutoflove outoflove viagwiazdeczka gwiazdeczka
19:01
3214 210f 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamaking-love making-love
sentymentalna
19:01
sentymentalna
19:01
4184 fd83 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viaelusive elusive
sentymentalna
19:01
sentymentalna
19:01
2068 8c6f 390
Reposted fromhermina hermina viaelusive elusive
sentymentalna
19:01
6843 6db8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaelusive elusive
sentymentalna
19:01
sentymentalna
19:01

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viaelusive elusive
sentymentalna
19:01
sentymentalna
19:01
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
sentymentalna
19:00
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
sentymentalna
19:00
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelusive elusive
sentymentalna
19:00
3245 dfc4 390
Reposted fromdarkanes darkanes viaelusive elusive
sentymentalna
19:00
2411 f431 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelusive elusive
sentymentalna
19:00
8169 ef4a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl