Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

sentymentalna
20:28

Przypomniało mi się to w samą nieporę.


— Edward Stachura
Reposted fromrol rol vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:28
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:26
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
sentymentalna
20:26
[...] posłanie kojarzy mi się ze snem,chorobą, narodzinami i śmiercią. Łóżko - z przyjemnością. Łóżko ma w sobie coś z tajemnicy, a pragnienie jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą tajemnic. Przyjemność w moim umyśle powiązana jest z łóżkiem, nawet jeśli robiłabym to w windzie.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
sentymentalna
20:25
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sentymentalna
20:25
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sentymentalna
20:25
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sentymentalna
20:25
3216 adf0 390
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaelusive elusive
sentymentalna
20:25
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski, Krew Elfów
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaelusive elusive
sentymentalna
20:24
2029 a0a9 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaelusive elusive
20:24
1433 874d 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaelusive elusive
sentymentalna
20:24
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaelusive elusive
sentymentalna
20:22
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
sentymentalna
20:22
3665 ce8d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via28mm 28mm
20:22
9725 31c7 390
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse via28mm 28mm
sentymentalna
20:21

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:21
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:21
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:21
9169 0353 390
sentymentalna
20:21
3382 1327 390
Reposted fromfeelingthemoment feelingthemoment via28mm 28mm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl