Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

sentymentalna
19:47
7410 6844 390
sentymentalna
19:45
Reposted frommyrla myrla viadeeper deeper
sentymentalna
19:45
7106 d514 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadeeper deeper

June 26 2017

sentymentalna
20:50
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaperseweracje perseweracje
sentymentalna
20:49
3404 3a55 390
Reposted fromministerium ministerium viaelusive elusive
sentymentalna
20:49
7732 3fc5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaresort resort
sentymentalna
20:49
5012 12c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
sentymentalna
20:49
sentymentalna
20:49
2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost viamefir mefir
sentymentalna
20:46
1533 0848 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamefir mefir
sentymentalna
20:45
6986 9271 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee via28mm 28mm
sentymentalna
20:44
6535 6f17 390
minimalnie
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej via28mm 28mm
sentymentalna
20:44
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy via28mm 28mm
sentymentalna
20:44
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viayveee yveee
sentymentalna
20:44
4986 1878 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayveee yveee
sentymentalna
20:44
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viayveee yveee
sentymentalna
20:44

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viayveee yveee
sentymentalna
20:44
4191 c3e4 390
Cudowna Poświatowska :) 
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
sentymentalna
20:44
Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
sentymentalna
20:43
6272 8e3e 390
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viayveee yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl