Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

sentymentalna
20:52
7482 d55d 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaresort resort
sentymentalna
20:52
2445 a458 390
Reposted frompiehus piehus viaresort resort
20:52
9388 66aa 390
sentymentalna
20:51
3740 13fc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaresort resort
sentymentalna
20:51
20:51
sentymentalna
20:51
6060 91a2 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaresort resort
sentymentalna
20:51
1851 6bb9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaresort resort
sentymentalna
20:51
0858 0864 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaresort resort
sentymentalna
20:51
7733 b6eb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
sentymentalna
20:51
4812 ab73 390
Reposted fromkaiee kaiee viamefir mefir
sentymentalna
20:50
8430 9c52 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
sentymentalna
20:50
6488 ad48 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
sentymentalna
20:50
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir
20:50
2270 7fd4 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamefir mefir
sentymentalna
20:50
1533 0848 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamefir mefir
sentymentalna
20:50
4653 e320 390
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
sentymentalna
20:49
1779 ea86 390
Reposted fromlifeless lifeless viamefir mefir
sentymentalna
20:48
Czasami myślisz ile jeszcze wytrzymasz
Ze świadomością, że wolność drzemie gdzieś w żyłach
Mylisz się, wybierasz źle jak każdy z nas
Od losu kiedyś wszyscy dostają w twarz
— Eldo - Są rzeczy, których chciałbym nie pamiętać
Reposted fromacidovsky acidovsky viamefir mefir
sentymentalna
20:48
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaforgettoregret forgettoregret
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl