Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2019

sentymentalna
18:56
8049 2bb3 390
sentymentalna
18:56
2503 7d97 390
Reposted fromretaliate retaliate viaalexandrious alexandrious
sentymentalna
18:56
6751 a3d8 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalexandrious alexandrious
sentymentalna
18:56
3690 f7aa 390
Reposted fromonlyman onlyman viaalexandrious alexandrious
18:56
7747 ccdc 390
Reposted fromtwice twice viaalexandrious alexandrious
sentymentalna
18:56
W piątki leżę w wannie
Nie mam siły tańczyć ani chlać
Napijcie się za mnie
Nie chce mi się płakać ani śmiać
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
Reposted fromsurpriseme surpriseme via28mm 28mm
sentymentalna
18:55
4351 e186 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma via28mm 28mm
sentymentalna
18:55
0630 053a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love via28mm 28mm
sentymentalna
18:55
1132 6b46 390
Reposted frompiehus piehus via28mm 28mm
sentymentalna
18:55
Tak, powróci. 
Tyle, że nie ten człowiek, na którego chcesz czekać.
Reposted fromEmisja Emisja via28mm 28mm
sentymentalna
18:55
sentymentalna
18:46
6171 7dd3 390
sentymentalna
18:46
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
sentymentalna
18:46
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
sentymentalna
18:46
7487 8ba8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
sentymentalna
18:45
6788 d240 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasowaaa sowaaa

August 04 2019

sentymentalna
13:43
5349 df31 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
13:43
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viamefir mefir
sentymentalna
13:43
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viamefir mefir
sentymentalna
11:25
1453 374f 390
Reposted fromwyczes wyczes viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl