Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

sentymentalna
17:59
Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelusive elusive
sentymentalna
17:59
3915 f63f 390
Reposted fromoblivions oblivions viaelusive elusive
sentymentalna
17:59
2627 5f2e 390
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viaelusive elusive
sentymentalna
17:59
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelusive elusive
sentymentalna
17:59
sentymentalna
17:58
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaelusive elusive
sentymentalna
17:58
0958 936f 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaelusive elusive
17:58
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaelusive elusive
sentymentalna
17:58
sentymentalna
17:58
sentymentalna
17:58
3325 6fad 390
Reposted fromheroes heroes viaelusive elusive
sentymentalna
17:58
6366 2ef9 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaelusive elusive
17:58
7265 9f34 390
Reposted fromeemanee eemanee viaelusive elusive
sentymentalna
17:58
sentymentalna
17:58
7612 5979 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaelusive elusive
sentymentalna
17:58
7678 9cc0 390
Reposted fromfoods foods viaelusive elusive
sentymentalna
17:58
1894 9c52 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaelusive elusive
sentymentalna
17:58
1795 5d38 390
Reposted fromzoou zoou viaelusive elusive
sentymentalna
17:58
Reposted fromIriss Iriss viaelusive elusive
sentymentalna
17:57
2853 3b1d 390
Reposted frompatronus patronus viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl