Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

sentymentalna
18:37
sentymentalna
18:35
4613 d6a4 390
Reposted fromStorrada Storrada viamefir mefir
sentymentalna
18:35
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
sentymentalna
18:34
sentymentalna
18:34
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
sentymentalna
18:34
8534 4451 390
sentymentalna
18:34
2670 0323 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalexandrious alexandrious
sentymentalna
18:34
5971 caf3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalexandrious alexandrious
sentymentalna
18:34
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
sentymentalna
18:34
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelusive elusive
sentymentalna
18:33
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
sentymentalna
18:33
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaelusive elusive
sentymentalna
18:33
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelusive elusive
sentymentalna
18:33
6850 a88e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
sentymentalna
18:32
6845 819e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
sentymentalna
18:32
4281 5517 390
Reposted fromoll oll viaelusive elusive
sentymentalna
18:32
Reposted fromkattrina kattrina viaelusive elusive
sentymentalna
18:32
7470 97c7 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaelusive elusive
sentymentalna
18:32
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
sentymentalna
18:31
8826 fb79 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl