Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

sentymentalna
12:07
3706 cb6b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaazathiana azathiana
sentymentalna
12:07
1419 b0d9 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaazathiana azathiana
sentymentalna
12:07
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viaazathiana azathiana
sentymentalna
12:07
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaazathiana azathiana
sentymentalna
12:07
Nigdy nie okazuj innym tego, jak bardzo zostałaś skrzywdzona.
Reposted fromweightless weightless viaazathiana azathiana
sentymentalna
12:07
3731 4fe9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianyaako nyaako
sentymentalna
12:07
2467 7d55 390
wyrzuty sumienia
Reposted fromlynka lynka vianyaako nyaako
12:06
0200 6e9a 390
Reposted frombrumous brumous viapajok8 pajok8
sentymentalna
12:06
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
sentymentalna
12:05
6482 bdc0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
sentymentalna
12:03
Reposted fromfriends friends via28mm 28mm
11:47
3536 c8bc 390
Reposted frombrumous brumous viamole-w-filizance mole-w-filizance
sentymentalna
11:47
0309 67ac 390
sentymentalna
11:47
sentymentalna
11:46
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
sentymentalna
11:46
Reposted fromFlau Flau viagwiazdeczka gwiazdeczka
11:46
4578 c813 390
Reposted fromdivi divi via28mm 28mm
sentymentalna
10:47
3748 9d76 390
Reposted fromtgs tgs vianojka nojka
sentymentalna
10:46
0035 993e 390
Reposted fromaletodelio aletodelio vianojka nojka
sentymentalna
10:46
3674 39f7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl