Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

sentymentalna
19:58

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
sentymentalna
19:57
sentymentalna
19:57
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina vialabellavita labellavita
sentymentalna
19:57
4711 c4be 390
Reposted fromhagis hagis vialabellavita labellavita
sentymentalna
19:47
4026 ce4a 390
Reposted fromZircon Zircon vialabellavita labellavita
sentymentalna
19:46
0178 f635 390
Reposted from777727772 777727772 viadeeper deeper
sentymentalna
19:46
5219 83a3 390
Reposted fromkaiee kaiee viamole-w-filizance mole-w-filizance
sentymentalna
19:46
2685 d759 390
Reposted fromkrzywda krzywda viamole-w-filizance mole-w-filizance
sentymentalna
19:46
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic via28mm 28mm
sentymentalna
19:46
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via28mm 28mm
sentymentalna
19:46
Reposted frombluuu bluuu via28mm 28mm
sentymentalna
19:45
5525 9750 390
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viayveee yveee
sentymentalna
19:45
Swojego szczęścia nie możesz uzależniać od innych, ani tym bardziej od losu, musisz je budować sam, powinieneś być silny, bo tylko tacy ludzie bywają szczęśliwi
 Bądź cierpliwy i poszukaj szczęścia w dążeniu do celu. Osiągniesz go lub nie – żyj tak, by nie miało to dla Ciebie większego znaczenia, bylebyś tylko nigdy nie przestał realizować marzeń.
Niech inni prowadzą nieciekawe życie, ale nie ty. Niech inni spierają się o błahe rzeczy, ale nie ty. Niech inni płaczą na poczuciem krzywdy, ale nie ty. Niech inni pozostawiają swą przyszłość w rękach kogoś innego, ale nie ty. — Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą. 
http://skydelan.soup.io
Reposted fromalexandrious alexandrious viaelusive elusive
sentymentalna
18:36
6151 51f7 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaelusive elusive
sentymentalna
18:36
9148 8dab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelusive elusive
sentymentalna
18:36
2215 bfc8 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaelusive elusive
sentymentalna
18:36
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
18:36
6308 631b 390

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

Reposted frommimikyu mimikyu viamole-w-filizance mole-w-filizance
18:36
0049 33de 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaelusive elusive
sentymentalna
18:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl