Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

sentymentalna
20:52

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab via28mm 28mm
sentymentalna
20:52
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viaelusive elusive
sentymentalna
20:52
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
sentymentalna
20:52
2647 1558 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaelusive elusive
sentymentalna
20:51

Nalej mi wina

Jeszcze mi wina nalej.
Sobie i mnie.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć lata dobre i złe,
zgubić je w szklance, na dnie.

Jeszcze mi wina nalej,
pijmy bez słów.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć tyle zdarzeń i snów,
zgubić, by znaleźć je znów.

Za dużo się pamięta,
z kim innym, inne święta,
bukiety dawne w rękach,
róże, astry, bzy.

Zbyt wiele przed oczami
zostaje, żyje z nami.
Poduszka nawet ze mnie drwi
- zna moje sny.

Mam jeszcze siły dosyć,
by zebrać parę groszy
i kupić nowe szmatki, kwiatki,
nowe łzy.

Raz jeszcze mi nalej!
Jak szaleć, to szaleć!
Jak szaleć, to teraz! Dziś!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaelusive elusive
sentymentalna
20:51
0398 8b7f 390
Reposted fromministerium ministerium viaelusive elusive
sentymentalna
20:51
0086 1a57 390
Reposted fromdailylife dailylife viaelusive elusive
20:50
9078 f33a 390
Reposted frompengin pengin vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:50
3305 897c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:50
4459 6399 390
Reposted fromskrzacik skrzacik vialabellavita labellavita
20:50
sentymentalna
20:50
4230 41e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:50
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:49
6065 2436 390
Reposted fromlaters laters vialabellavita labellavita
sentymentalna
20:49
sentymentalna
20:32
sentymentalna
20:32
Zdaję sobie sprawę, że mam w koniuszku nosa więcej seksapilu, niż wiele kobiet w całym swoim ciele! Nie potrzebuję sypialni, by wydobyć mój seksapil. Potrafię być równie uwodzicielska, zrywając jabłko z drzewa, albo stojąc na deszczu.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaelusive elusive
sentymentalna
12:13
Przewyższaj swoje uczucia. Nie ja tego od ciebie wymagam, tylko życie. Inaczej porwie Cię fala emocji. Porwie morze i przepadniesz bez śladu. Uczucia potrafią stać się w życiu największym problemem. Igrają z nami w sposób perfidny.
— Philip Roth – Wzburzenie
Reposted fromnyaako nyaako viaelusive elusive
sentymentalna
12:13
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaelusive elusive
sentymentalna
12:13
6926 8c12 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl