Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

sentymentalna
17:51
4707 f5ec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
sentymentalna
17:51
mam ogromną potrzebę bycia dla kogoś najważniejszą
— może to egoizm, w dupie to mam chcę dać komuś pewność i tą pewność otrzymać
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viayveee yveee
17:51
9413 cf6b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viayveee yveee
sentymentalna
17:51
2514 86b7 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
sentymentalna
17:50
3449 d2af 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayveee yveee
sentymentalna
17:50
9801 0959 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayveee yveee
sentymentalna
17:50
odkąd pamiętam  chcę Cię zapomnieć
— serce ma swoją pamięć
Reposted fromeazyi eazyi viacytaty cytaty
17:50
3908 0989 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viasowaaa sowaaa
sentymentalna
17:50
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viayveee yveee
sentymentalna
17:50
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayveee yveee
sentymentalna
17:50
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viayveee yveee
sentymentalna
17:50
4121 b5d1 390
Reposted fromonlyman onlyman viayveee yveee
sentymentalna
17:48
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viayveee yveee
sentymentalna
17:48
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viayveee yveee
sentymentalna
17:48
8138 b2f7 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viayveee yveee
sentymentalna
17:48
"Ale dlaczego właśnie on?'" (...) A gdy pod prysznicem mył moje włosy, to pomyślałam, że znam go od zawsze. I potem w łóżku chciałam mu to wyszeptać do ucha, ale on wcale nie chciał słuchać. Dotykał ustami moje wargi mniejsze i większe, podczas gdy ja - w zupełnym zapomnieniu - nieświadomie raniłam go zębami. Do krwi. I w tej chwili jego ostatecznej, gdy ja, tak w nim rozsmakowana, poczułam, jak konwulsyjnie drży, to zrozumiałam nagle, czym jest największa bliskość. I rano mu o tym opowiedziałam. I teraz już chcę mu to zawsze opowiadać. Dlatego właśnie on. Rozumiesz?
— Janusz L. Wiśniewski "Moja bliskość największa"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
sentymentalna
17:47
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
sentymentalna
17:47
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
sentymentalna
17:29
Dzieci? Jeśli z nim, to nawet teraz. Ślub? Jeśli z nim, może być nawet dzisiaj.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
sentymentalna
17:29
odkąd pamiętam  chcę Cię zapomnieć
— serce ma swoją pamięć
Reposted fromeazyi eazyi viayveee yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl